Wiadomości

Konferencja Ministerstwa Gospodarki nt. CSR

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z NFOŚiGW, Deloitte, FOB oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, zaprasza na konferencję „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”. Spotkanie odbędzie się 15 września 2015 r. w Warszawie.


Konferencja "Odpowiedzialny Śląsk"

Kopex SA pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizuje konferencję na temat partnerstwa międzysektorowego na rzecz innowacji społecznych w województwie śląskim. Konferencja odbędzie się 3 września 2015 r. w auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło nabór zgłoszeń do nagrody, której ideą jest przekonanie, że wszystkie zmiany w biznesie mają swoich inicjatorów i twórców, a za działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu stoją konkretni ludzie.


Projekt „CSR - Celuj w Swój Rozwój”

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej zaprasza do udziału w projekcie, który skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała) oraz przedsiębiorców z województwa śląskiego.


Konkurs „Klauzule społeczne na start”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wybór trzech podmiotów stosujących klauzule społeczne w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


Konferencja "Nowa perspektywa - nowe możliwości"

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na Konferencję "Nowa perspektywa - nowe możliwości", która odbędzie się w dniu 24.06.2015r. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli trzech sektorów: organizacji pozarządowych i przedsiebiorstw społecznych, pracowników sektora publicznego oraz przedsiębiorców.