Wiadomości


Program „Biznes z Sercem”

GAPR Sp. z  o.o. wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii oraz Polskim Rejestrem Statków S.A. organizuje Program „Biznes z Sercem”, w skład którego wchodzi cykl konferencji i szkoleń z zakresu wdrażania zasad CSR oraz Konkurs oparty na Normie ISO 26 000:2010.Konferencja: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Województwo Śląskie, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia (RFN), Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Parytetowy Związek Socjalny Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Muzeum Śląskie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się w Katowicach.