Wiadomości


Wybrano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w dniu 14 czerwca 2016 roku w Katowicach regionalne spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, podczas którego przeprowadzono wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.