Wiadomości

Zmiana składu Rady

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3256/101/IV/2011 z 29 listopada 2011 dokonał zmian w składzie Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.O zysk bardziej odpowiedzialny

„Społeczna odpowiedzialność biznesu w województwie śląskim" to wiodący temat konferencji z udziałem pracodawców i związków zawodowych, która została zorganizowana przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz Radę ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.Kolejny etap w budowie CSR

Cztery zespoły robocze wraz ze szczegółowym zakresem działania i wyznaczonymi celami do osiągnięcia. To efekt drugiego posiedzenia Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbyło się dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego