Wiadomości

XX edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku"

Ruszyła XX edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Konkurs służy promocji dużych, średnich i małych firm zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności oraz upowszechnianiu informacji na temat form współpracy organizacji pozarządowych ze środowiskiem biznesu.

Konkurs Etyczna Firma

"Puls Biznesu" zaprasza do udziału w konkursie Etyczna Firma. Celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw działających w Polsce, które w sposób najbardziej kompleksowy oraz systemowy prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i system wartości.