Konkurs „Marka - Śląskie"

Produkty, firmy, przedsięwzięcia czy osobowości, które promują województwo, można już zgłaszać do udziału w 8. edycji konkursu „Marka - Śląskie".

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłaszają rozpoczęcie ósmej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Nagroda jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób, a także promowanie produktów, usług i przedsięwzięć.

Nagrody przyznawane są w 12 kategoriach, po raz piąty w tym roku w kategorii: społeczna odpowiedzialność biznesu.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu, które znajduje się w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl do 30 czerwca 2017 roku.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Załączniki
Regulamin konkursu [PDF 466,0B]

Linki do stron zewnętrznych
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Strona Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach