Spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie pt. ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Spotkanie odbędzie w dniu 31 marca 2017 roku w Katowicach.

http://rops-katowice.pl/2017/03/20/zapraszamy-do-dyskusji-nad-rola-ekonomii-spolecznej-w-kreowaniu-aktywnej-polityki-lokalnej/