Publikacje ROPS dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do zapoznania się z publikacjami powstałymi w 2016 roku w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

http://es.rops-katowice.pl/zapraszamy-do-lektury-publikacji-dotyczacych-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-regionie/