7. edycja konkursu "Pióro odpowiedzialności"

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów "Pióro odpowiedzialności" ma na celu propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie. Organizatorem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/7-edycja/