Seminarium naukowe pt. "Etyczne i ekonomiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)"

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zapraszają na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 27 marca 2016 r. w Gliwicach.

https://www.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Lists/Aktualnosci/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=6