Bezpłatne webinarium o społecznej odpowiedzialności biznesu

Fundacja CentrumCSR.PL zaprasza na webinarium: „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Jaka jest kondycja CSR w największych polskich firmach?”, na którym zaprezentowany zostanie raport o społecznej odpowiedzialności biznesu.

http://www.centrumcsr.pl/bezplatne-webinarium-o-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-zapraszamy/