Publikacja „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała publikację pt. „Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP”, w której znajdują się przykłady dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

https://csr.parp.gov.pl/index/more/48962