Przyjęto „Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” (RPRES).

http://es.rops-katowice.pl/regionalny-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-slaskim-do-roku-2020-rpres-przyjety-przez-zarzad-wojewodztwa-slaskiego/