Zawarto Śląski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 8 grudnia 2015 r. w Katowicach podczas konferencji pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej”, zawarto Śląski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

http://es.rops-katowice.pl/zawarto-slaski-pakt-na-rzecz-rozwoju-ekonomii-spolecznej/