Zgłoszenia do Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Firmy mogą już zgłaszać dobre praktyki CSR do 14. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – największego w Polsce przeglądu aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/czas-na-zgloszenia-dobrych-praktyk-csr-2/