Dyskusja "Zarządzanie różnorodnością kulturową. Aspekty etyczne i ekonomiczne"

Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju organizuje dyskusję panelową, zatytułowaną "Zarządzanie różnorodnością kulturową. Aspekty etyczne i ekonomiczne", która odbędzie się 17 grudnia 2015 r. w Katowicach.

https://www.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Lists/Aktualnosci/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=5