Raport CSR ING Banku Śląskiego

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego za lata 2013-2014 nosi tytuł „Odpowiedzialność w obiektywie”. Raport jest odpowiedzią na oczekiwania kluczowych interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców, inwestorów i partnerów społecznych.

http://www.raportcsr.ingbank.pl/pl/