Seminarium "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze transportu-spedycji-logistyki"

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Transportu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Katowice zapraszają do wzięcia udziału w otwartym seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. w Katowicach.

http://www.ptekatowice.pl/aktualno%C5%9Bci/spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-w-sektorze-transportu-spedycji-logistyki/