Konferencja pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza na konferencję, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. w Katowicach.

http://pi.rops-katowice.pl/zaproszenie-na-konferencje-pn-erpes-pl-efektywnosc-rozwoj-i-partnerstwo-w-sektorze-ekonomii-spolecznej/#more-389