Wyniki konkursu „Klauzule społeczne na start”

Rozstrzygnięto konkurs „Klauzule społeczne na start”. Wojewódzka Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 13 listopada 2015 roku dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców.

http://es.rops-katowice.pl/wyniki-konkursu-klauzule-spoleczne-na-start/