Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

Wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego

Województwo Śląskie realizuje projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.

Jego integralną częścią jest katalog ulg i uprawnień ułatwiających rodzinom dostęp do dóbr oraz usług w instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego.

Włączenie się firm do projektu w charakterze Partnera stanowi wyjątkową okazję, aby przyczynić się do wspierania rodzin wielodzietnych, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu. Tym samym zaangażowanie nie tylko wzmocni pozycję Partnera, jako instytucji podejmującej inicjatywy społeczne, ale także wzbogaci go o wizerunek podmiotu przyjaznego rodzinie.

Załączniki
Zostań Partnerem projektu [PDF 336,0B]

Linki do stron zewnętrznych
Strona projektu