CSR Leader Academy

Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego

Projekt "CSR Leader Academy" realizowany jest przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. od 1 maja do 31 grudnia 2014r. Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, chcących oddelegować na szkolenie swoich pracowników i/lub pracowniczki. Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostanie objętych łącznie 36 pracowników z 24 śląskich firm.

Do projektu przystąpić mogą te przedsiębiorstwa, które:

  1. Prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę, oddział lub biuro na terenie województwa śląskiego.
  2. Przynależą do sektora MMŚP.
  3. Nie korzystały dotąd z projektów doradczych i szkoleniowych realizowanych w latach 2007r.-2012r. przez WUP w Katowicach dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL.
  4. Prowadzą działalność w kluczowych obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii woj. śląskiego na lata 2010-2020.
Linki do stron zewnętrznych
Strona projektu