Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Śląskiego

Jako największa śląska uczelnia Uniwersytet Śląski ma przywilej, a jednocześnie obowiązek, wypowiadania się w sprawach szczególnie ważnych dla regionu, zespalając swoje działania z oczekiwaniami otoczenia. Uczelnia, utrzymując stały kontakt z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, kulturalnymi i oświatowymi, reaguje na płynące stamtąd potrzeby. Celem UŚ jest również rozwijanie zaplecza kadrowego wspomagającego transfer wiedzy i technologii w województwie, animującego sieci współpracy nauka – biznes – samorząd w pełnym możliwym wymiarze.

Załączniki
CSR na UŚ w Katowicach [PDF 700,0B]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji