Klub odpowiedzialnego biznesu

Zbliżenie organizacji pozarządowych i biznesu

Fundacja Hereditas Silesiae Superioris oraz Stowarzyszenie Dress for Success Poland wspólnie realizują projekt „Klub odpowiedzialnego biznesu”. Pomysł skierowany jest do firm i przedsiębiorców, którzy działają na rynku w sposób etyczny i odpowiedzialny, tworzących przyjazne środowisko zarówno w kontekście społecznym, jak i ekologicznym. Ma na celu zbliżenie organizacji pozarządowych i biznesu oraz wykazanie wzajemnych korzyści wynikających ze współpracy międzysektorowej.

Projekt podkreśla znaczenie społecznej odpowiedzialności, która postrzegana jest obecnie na świecie jako bardzo dobra praktyka biznesowa, pozwalająca w nowoczesny sposób budować synergię pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania firmy oraz na tworzenie kompleksowej strategii rozwoju. „Klub odpowiedzialnego biznesu” ma mieć charakter cyklicznych, elitarnych spotkań ludzi śląskiego biznesu i organizacji trzeciego sektora.

Linki do stron zewnętrznych
Informacje o projekcie