Mama i tata równi w pracy i w domu

Upowszechnienie i identyfikacja najlepszych praktyk oraz promocja idei równych szans kobiet i męźczyzn

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Katowicach, od 01.10.2013 roku rozpoczęła realizację projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans”.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie i identyfikacja najlepszych praktyk oraz promocja idei równych szans w szczególności wśród osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, jak również wśród pracodawców w obszarze równego dostępu do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiego kompleksowego zespołu działań promocyjno-informacyjno-doradczych w okresie od 01.10.2013 roku do 30.11.2014 roku.

W ramach projektu zostanie zrealizowany ogólnopolski cykl konferencji i seminariów informacyjnych. Pierwsza konferencja otwierająca projekt odbędzie się 28 listopada 2013 roku w Katowicach. Seminaria regionalne będą miały miejsce w Krakowie (grudzień 2013, Wrocławiu (marzec 2014), Lublinie (maj 2014) i Gdańsku (lipiec 2014). Projekt zakończy konferencja zamykająca, która odbędzie się w Warszawie (październik 2014 roku).

Linki do stron zewnętrznych
Informacje o projekcie
Strona projektu