CSR (ang. corporate social responsibilty)

CSR (ang. corporate social responsibilty) czyli inaczej Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, dobrowolnym, zrównoważonym i strategicznym działaniu uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych, ekologicznych i grup interesariuszy.

Odpowiedzialne kształtowanie relacji z zewnętrznymi (pracownicy) i wewnętrznymi (kontrahenci, dostawcy) partnerami firmy w ramach wdrażanych strategii pozytywnie wpływa na konkurencyjność i wartość przedsiębiorstw. Przekonują o tym szefowie firm, mających status ‘firm społecznie odpowiedzialnych'. Zapraszamy do zakładki ‘DOBRE PRAKTYKI', gdzie prezentowane są przykłady firm, realizujących odpowiedzialne działania.

Po więcej informacji na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu zapraszamy do zakładki ‘WIEDZA'. Chcemy, by jak najwięcej osób poznało ideę CSR. To ważne dla nas wszystkich.

Pozdrawiamy
Członkowie Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu