UŚ uczy społecznej odpowiedzialności biznesu

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego uruchomiła nowe studia podyplomowe - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), poświęcone zaangażowaniu społecznemu firm i instytucji. Ich celem jest m.in. poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z działaniami przedsiębiorstw w obszarze CSR, istoty, zasad, strategii i narzędzi inwestowania społecznie strategicznego, a także przygotowanie absolwentów do aktywnego realizowania programów CSR w organizacjach

W programie wykłady zarówno pracowników akademickich jak i praktyków CSR, w sumie 210 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie UŚ