Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

8 dwudniowych seminariów

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy realizuje projekt „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku". Jego celem jest rozwój współpracy przedstawicieli sektora biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności w województwie śląskim.

W ramach projektu zaplanowano 8 dwudniowych seminariów dla przedstawicieli każdego z podregionów województwa.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o projekcie