COGITA

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z Gliwic w ramach Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy programu INTERREG IVC, realizuje międzynarodowy projekt "COGITA - Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej".

Celem projektu jest poprawa polityki regionalnej poprzez wspieranie koncepcji zintegrowanego podejścia Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) w mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W projekcie zostaną zidentyfikowane i wdrożone narzędzia, które władze publiczne i inni publiczni interesariusze mogą przyjąć w ich regionalnej polityce gospodarczej, aby efektywnie wspierać MŚP we wdrażaniu CSR.

Linki do stron zewnętrznych
Strona www projektu
Więcej o projekcie