Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

studia podyplomowe

GWSP prowadzi studia podyplomowe poświęcone tematyce odpowiedzialnego biznesu - „CSR - nowoczesny model odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem" oraz „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju'.

Program studiów został przygotowany w oparciu o najlepsze polskie i międzynarodowe wzorce edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, łączy podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu odpowiedzialnego zarządzania z doświadczeniami praktyków zajmujących się CSR.

Linki do stron zewnętrznych
CSR - Nowoczesny model odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem
Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju