Śladami dobrych praktyk

10 odcinków programu telewizyjnego

Polega na promocji wśród społeczności województwa śląskiego koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniającej obok ekonomicznych, społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej.

Ukierunkowane jest na wyłonienie dobrych praktyk CSR stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich promocję poprzez produkcję i emisję 10 odcinków programu telewizyjnego. Szczególnie istotne są praktyki stosowane w miejscu pracy, zgodnie z modelem „Zatrudnienie Fair