CSR jako źródło sukcesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim

Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność" zrealizował na przełomie 2008/2009 r. jeden z pierwszych projektów promujących CSR na Śląsku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, wspólnie z partnerem: Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, zorganizowano w okresie sierpień 2008-lipiec 2009 następujące działania: 1 konferencje regionalną, 10 seminariów lokalnych oraz zintegrowaną kampanię promocyjną w mediach regionalnych i outdoorze. Powstały trzy publikacje dostępne w formie elektronicznej.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej