Kształcenie ustawiczne

Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim

Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność" zrealizował w 2010 roku projekt „Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim". Do tego przedsięwzięcia zebrano i upowszechniano dobre praktyki stosowane przez śląskich pracodawców w zakresie wspierania podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników, co również jest działaniem mieszczącym się w zakresie CSR - w obszarze: miejsce pracy.