Dialogiem, nie styliskiem

Profesjonalizacja NSZZ „Solidarność" jako partnera dialogu społecznego.

W ramach obszaru specyficznego społecznej odpowiedzialności biznesu: miejsce pracy, Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność"  jest zaangażowany w promowanie efektywnego dialogu społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym m.in. partycypacji pracowniczej (prawa do uzyskiwania informacji, uprawnienia doradczo-konsultacyjne, współdecydowanie). Celowi temu służył projekt „Dialogiem, nie styliskiem - profesjonalizacja NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego"

Linki do stron zewnętrznych
www.dialogspoleczny.eu