Zespół Roboczy ds. edukacji

Zakres działania i przewodniczący

Zakres działania i cele:          

  1. Edukacja konsumentów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  2. Kształcenie nauczycieli oraz szkolnych doradców zawodowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  3. Opracowywanie harmonogramu działań edukacyjnych (wraz z budżetem) w zakresie CSR w województwie śląskim.
  4. Opracowanie Kodeksu etyki społecznej odpowiedzialności samorządu oraz zaplanowanie cyklu szkoleń/spotkań, które będą Kodeks promować i uczyć jak go wdrożyć
  5. Tworzenie warunków i mechanizmów dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
  6. Współpraca z pozostałymi zespołami roboczymi w zakresie edukacji.

Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu Roboczego:

Linki do stron zewnętrznych
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Edukacji w Województwie Śląskim