Dokumenty

Załączniki
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego powołująca Radę ds. CSR [PDF 331,0B]
Regulamin prac Rady ds. CSR [PDF 112,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie powołania członków Rady ds. CSR [PDF 370,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady ds. CSR [PDF 173,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zmian w składzie Rady ds. CSR [PDF 158,0B]
Sprawozdanie z działalności Rady ds. CSR za rok 2011 [PDF 419,0B]
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1770/61/IV/2011 z dnia 05.07.2011r. powołującej Radę ds. CSR [PDF 280,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady ds. CSR [PDF 147,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady ds. CSR [PDF 193,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie powołania członka Rady ds. CSR [PDF 138,0B]
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1770/61/IV/2011 z dnia 05.07.2011r. powołującej Radę ds. CSR [PDF 409,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady ds. CSR [PDF 284,0B]
Sprawozdanie z działalności Rady ds. CSR za rok 2012 [PDF 2,4kB]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady ds. CSR [PDF 291,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie odwołania oraz powołania członków Rady ds. CSR [PDF 397,0B]
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1770/61/IV/2011 z dnia 05.07.2011r. powołującej Radę ds. CSR [PDF 410,0B]
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Rady [PDF 323,0B]
Sprawozdanie z działalności Rady ds. CSR za rok 2013 [PDF 1,2kB]
Rekomendacje Rady ds. CSR [PDF 258,0B]