Kontakt

Kontak z Radą ds. CSR w Województwie Śląskim:

rada_csr@slaskie.pl

 

Sekretariat:

info_csr@slaskie.pl

Jarosław Żamojda

Wydział Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Reymonta 24 (budynek PEMUG)
tel.  +48 (32) 77 40 009
fax. +48 (32) 77 40 979
________________________________________

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Gospodarki
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice