Skład Rady

2011-2014

Lp

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Instytucja/Organizacja

Przewodniczący Rady

1

Aleksandra Gajewska

Radna Województwa

Sejmik Województwa Śląskiego

Zastępca przewodniczącego Rady

2

Dawid Pasek

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Członkowie Rady

3

Agnieszka Kostempska

Radna Województwa

Sejmik Województwa Śląskiego

4

Michał Wójcik

Radny Województwa

Sejmik Województwa Śląskiego

5

Marian Jarosz

Radny Województwa

Sejmik Województwa Śląskiego

6

Marta Malik

Dyrektor Biura Wojewody

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

7

Aleksandra Marzyńska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

8

Tomasz Stemplewski

Dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

9

Małgorzata Staś

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

10

Jarosław Wesołowski

Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

11

Przemysław Smyczek

Dyrektor Wydziału Kultury

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

12

Ewa Baran

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

13

Barbara Daniel

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

14

Wojciech Cierpiał

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

15

Monika Warmuz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

16

Grażyna Kamińska

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

17

Agnieszka Lenartowicz-Łysik

Pełnomocnik ds. Programów i Relacji Zewnętrznych Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"

NSZZ „Solidarność"

18

Henryka Stachańczyk

Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Śląskiego

OPZZ

19

Wioletta Janoszka

Wiceprzewodnicząca Komisji Młodych

Forum Związków Zawodowych

20

Katarzyna Rózicka

Dyrektor Departamentu Dialog

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

21

Marek Zychla

Prezes Zarządu Śląski Związek Pracodawców Prywatnych

PKPP Lewiatan

22

Eugeniusz Budniok

Kanclerz Loży Katowickiej BCC

BCC - Związek Pracodawców

23

Beata Białowąs

Wicedyrektor Izby Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Związek Rzemiosła Polskiego

24

Andrzej Piętka

Członek Zarządu

Fiat Auto Poland S.A.

25

Krzysztof Pawlas

Prezes Stowarzyszenia

Powiatowy Komitet Obywatelski

26

Kazimierz Górski

Zastępca Przewodniczącego Związku

Śląski Związek Gmin i Powiatów

27

Wiesław Banyś

Przewodniczący

Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich

28

Mateusz Górka Członek Zarządu

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach

29

Marta Cała-Sturzbecher

Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. promocji

Zespół Roboczy ds. promocji

Załączniki
Skład Rady [PDF 104,0B]