Konferencja

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. CSR z punktu widzenia partnerów społecznych oraz samorządów

29 października 2014 r., Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Sala Kolumnowa

Formularz rejestracyjny


29 października 2014 r.


Organizatorem Konferencji jest Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na konferencję. Państwa uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone przez nas wyłącznie drogą mailową.
Szczegółowych informacji udzielają: Sławomir Jaworski, Jarosław Żamojda
Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
tel. +48 (32) 77-40-009

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jedynie dla celów urzędowych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w Konferencji „III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. CSR z punktu widzenia partnerów społecznych oraz samorządów".

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.