Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Zespół - promocja

Zespół Roboczy ds. promocji

Zakres działania i przewodniczący

Zakres działania i cele:

  1. Promocja zasad CSR na terenie województwa śląskiego.
  2. Upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
  3. Opracowywanie harmonogramu promocji (wraz z budżetem działań) zasad CSR w województwie śląskim.
  4. Promocja zasad CSR jako sposobu na osiągniecie trwałej przewagi konkurencyjnej biznesu
  5. Stworzenie mechanizmów i zasad koordynacji działań organów administracji samorządowej w zakresie promocji i wprowadzania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie województwa śląskiego.
  6. Współpraca z pozostałymi zespołami roboczymi w zakresie promocji.

Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu Roboczego:


Zespół ds. edukacji
Zespół ds. promocji
Zespół ds. zrównoważonego biznesu
Zespół ds. MSP i rzemiosła

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.