Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Projekty

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

Wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego

CSR Leader Academy

Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego

Mama i tata równi w pracy i w domu

Upowszechnienie i identyfikacja najlepszych praktyk oraz promocja idei równych szans kobiet i męźczyzn

Klub odpowiedzialnego biznesu

Zbliżenie organizacji pozarządowych i biznesu

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

8 dwudniowych seminariów

COGITA

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej

Dialogiem, nie styliskiem

Profesjonalizacja NSZZ „Solidarność" jako partnera dialogu społecznego.

Kształcenie ustawiczne

Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim

CSR jako źródło sukcesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim


Zespół ds. edukacji
Zespół ds. promocji
Zespół ds. zrównoważonego biznesu
Zespół ds. MSP i rzemiosła

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.