Wiadomości

Trwa głosowanie na Ambasadora Marki Śląskie

Do 26 sierpnia trwa głosowanie na Ambasadora Marki Śląskie. Wybór dokonywany jest spośród wszystkich firm, instytucji i osób nominowanych w tym roku do tytułu Marka Śląskie, które wyraziły zgodę na udział w plebiscycie.


Wybrano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował w dniu 14 czerwca 2016 roku w Katowicach regionalne spotkanie Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, podczas którego przeprowadzono wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych.